SEAMS School 2015
Number Theory and Applications in
Cryptography and Coding Theory

August 31 - September 8 / 31 Tháng Tám - 08 Tháng Chín
University of Science / Đại học Khoa học
Hồ Chí Minh, Việt Nam


Official Photos/Hình ảnh chính thức

Up


Participants/Tham gia

Up


Abatar Subedi
(NEPAL)

Adhitya Wisnu Wardhana
(INDONESIA)

Ajaya Singh
(NEPAL)

Amizah Malip
(MALAYSIA)

Anh Tuấn Nguyễn
(VIỆT NAM)

Anjana Pokhrel
(NEPAL)

Arunwan Bonipan
(THÁI LAN)

Atsanon Wadsanthat
(THÁI LAN)

Bhadra Man Tuladhar
(NEPAL)

Bishnu Hari Subedi
(NEPAL)

Bùi Anh Tuấn
(VIỆT NAM)

Charles Rivadulla Repizo
(PHILIPPINES)

Chế Quốc Hữu
(VIỆT NAM)

Chew Chun Yong
(MALAYSIA)

Đặng Tuấn Thương
(VIỆT NAM)

Defita
(INDONESIA)

Dhan Kumari Thapa
(NEPAL)

Đỗ Xuân Thành
(VIỆT NAM)

Dũng H. Dương
(VIỆT NAM, Ý, HÀ LAN,
ĐỨC, NHẬT BẢN)


Eric Anthony C. Arances
(PHILIPPINES)

Fongchan Wannalookkhe
(THÁI LAN)

Francesco Pappalardi
(Ý)

Hà Trần
(VIỆT NAM, Ý, PHẦN LAN)

Hồ Ngọc Trâm
(VIỆT NAM)

Hồ Thị Xanh
(VIỆT NAM)

Hồ Xuân Vinh
(VIỆT NAM)

Hoàng Nguyễn Thùy Ngân
(VIỆT NAM)

Hoàng Thủy Trúc
(VIỆT NAM)

Intan Nisfulaila
(INDONESIA)

Jane D. Palacio
(PHILIPPINES)

Jareena Tharnnukhroh
(THÁI LAN)

Kahnaiya Jha
(NEPAL)

Kedar Nath Uprety
(NEPAL)

Lê Huy Hùng
(VIỆT NAM)

Lê Minh Hà
(VIỆT NAM)

Lê Quốc Huy
(VIỆT NAM)

Lê Thị Thanh Hương
(VIỆT NAM)

Lê Văn Tân
(VIỆT NAM)

Linh Võ
(VIỆT NAM)

Long D. Trần
(VIỆT NAM)

Mạc Đăng Trường
(VIỆT NAM)

Mam Mareth
(CAMPUCHIA)

Michel Waldschmidt
(PHÁP)

Muhammad Zaki Riyanto
(INDONESIA)

Nguyễn An Khương
(VIỆT NAM)

Nguyễn Hải Vinh
(VIỆT NAM)

Nguyễn Phan Mạnh Hùng
(VIỆT NAM)

Nguyễn Quốc Toàn
(VIỆT NAM)

Nguyễn Thị Ngọc Thu
(VIỆT NAM)

Nguyễn Thị Thanh Yên
(VIỆT NAM)

Nguyễn Tiến Tài
(VIỆT NAM)

Nguyễn Tuấn Anh
(VIỆT NAM)

Ni Luh Dewi Sintiari
(INDONESIA)

Odessa Consorte
(PHILIPPINES)

Phạm Minh Qúy
(VIỆT NAM)

Prakash Muni Bajracharya
(NEPAL)

Ramesh Gautam
(NEPAL)

Ricky Aditya
(INDONESIA)

Sawian Jaidee
(THÁI LAN)

Say Ol
(CAMPUCHIA)

Sharada Shrestha
(NEPAL)

Siripong Sirisuk
(THÁI LAN)

Sok Lin
(CAMPUCHIA)

Tanadon Chaobankoh
(THÁI LAN)

Thúc D. Nguyễn
(VIỆT NAM)

Trần Thị Hiếu Nghĩa
(VIỆT NAM)

Trần Nguyên Hoàng
(VIỆT NAM)

Trần Quang Huy
(VIỆT NAM)

Trần Thy Thy
(VIỆT NAM)

Trần Tú Trinh
(VIỆT NAM)

Trang Trọng Thức
(VIỆT NAM)

Triệu Quang Phong
(VIỆT NAM)

Trịnh Thị Kim Phượng
(VIỆT NAM)

Trương Hữu Dũng
(VIỆT NAM)

Trương Lê Minh Nhựt
(VIỆT NAM)

Võ Quốc Bảo
(VIỆT NAM)

Vonn Kee G. Wong
(PHILIPPINES)

Unknown Participant
(VIỆT NAM)